Khóa Học
Khóa Học

Tất cả bài viết

Khóa Học Move-On Tại GGG

Khóa Học Move-On Tại GGG

Move-On là khóa học tiếng Anh linh hoạt do các chuyên gia về giáo dục của chúng tôi thiết kế. Bạn sẽ tự tin bước vào một hành trình học tập phù hợp, đưa bạn đến với thế giới của tiếng Anh. Chúng tôi sẽ giúp bạn củng cố nền tảng, sửa lỗi còn đang tồn tại và phát triển kỹ năng mới: Hát, đàm phán, thuyết trình, xây dựng mối quan hệ bằng tiếng Anh

Khóa học Foundation

Khóa học Foundation

Foundation là khóa học tiếng Anh linh hoạt do các chuyên gia về giáo dục của chúng tôi thiết kế. Bạn sẽ tự tin bước vào một hành trình học tập phù hợp, đưa bạn đến với thế giới của tiếng Anh. Chúng tôi sẽ giúp bạn khai phóng tiềm năng ngôn ngữ của chính mình.

Xem thêm