Cách Dùng Đại Từ Nhân Xưng & Tân Ngữ, Tính Từ & Đại Từ Sở Hữu
09:16:00 31/10/2023

Trong bài viết này GGG sẽ giúp bạn hiểu cách dùng và cách phân biệt giữa Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu, đại từ tân ngữ, tính từ sở hữu và Đại từ phản thân. Với từng loại, chúng tôi đều lấy ví dụ thực tế để các bạn dễ hình dung, chúc các bạn học tiếng Anh vui vẻ.

Để dễ phân biệt và so sánh, bạn xem bảng phân loại sau đây:

Đại từ nhân xưng Tân ngữ Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu Đại từ phản thân
I (Tôi) Me My Mine Myself
We (Chúng tôi, chúng ta) Us Our Ours Ourselves
You (số ít) (Bạn) You Your Yours Yourself
You (số nhiều) (Các bạn) You Your Yours Yourselves
He (Anh ấy) Him His His Himself
She (Cô ấy) Her Her Hers Herself
It (Nó) It Its Its Itself
They (Họ, Chúng) Them their theirs Themselves

I. Đại Từ Nhân Xưng

Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về người nói, ngôi thứ hai thuộc về người nghe, ngôi thứ ba thuộc về người hoặc con vật hoặc đồ vật mà người nói và người nghe đề cập tới. Đại từ nhân xưng được làm chủ ngữ nên có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ. 

GGG 1280x720 (2)

Lưu ý:

 • Khi muốn gọi người nào đó từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ gọi “YOU, YOU” vì như vậy là rất bất lịch sự. Nếu người đó là nam, có thể kêu MR đối với nam, MRS, hoặc MISS hay Ms đối với nữ.
 • “IT”chỉ dùng cho con vật, đồ vật, sự vật hoặc danh từ trừu tượng, không bao giờ dùng để chỉ người. Trong tiếng Việt, ta có thể dùng “NÓ” để chỉ người thứ ba nào đó. Trong trường hợp này, trong tiếng Anh, chỉ có thể dịch “NÓ” thành“HE” hoặc “SHE” tùy theo giới tính.

Ví dụ:

 • I come from Vietnam.
 • She is an excellent singer.
 • We went to the park yesterday.
 • They are my neighbors.

II. Đại Từ Sở Hữu

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Nó có nghĩa: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn; … Do đó chúng thay thế cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ.

Đại từ nhân xưng Đại từ sở hữu Phiên âm
Tôi – I Mine /main/
Chúng tôi, chúng ta – We Ours /aʊəz/
Ông, bà, anh, chị – You Yours /jɔ:z/
Các anh, các chị, các bạn – You Yours /jɔ:z/
Anh ấy – He His /hiz/
Chị ấy – She Hers /hɜ:z/
Nó – It Its /its/
Họ, chúng nó, tụi nó… – They Theirs /ðeəz/

Ví dụ:

 • It’s my hat>>>> its mine
 • It’s her car >>>> its hers
 • The car is mine. (Chiếc xe ô tô là của tôi)
 • Is this book yours? (Cuốn sách này có phải của bạn không?)
 • The house is theirs. (Ngôi nhà này là của họ)

 III. Tính Từ Sở Hữu

Tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu (nêu trên) ở chỗ nó bổ nghĩa cho danh từ chứ không thay thế cho danh từ. Gọi là tính từ sở hữu vì nó thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó.

Đại từ chủ ngữ Tính từ sở hữu
I My
We Our
You (số ít) Your
You (số nhiều) Your
He His
She Her
It Its
They Their

Ví dụ: 

 • This is my pen. (Đây là cái bút của tôi)
 • Is that your laptop? (Đó có phải là máy tính xách tay của bạn không?)
 • His car is parked outside. (Xe của anh ấy đang được đỗ ở bên ngoài)

IV. Đại Từ Tân Ngữ

Đại từ tân ngữ cũng là đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ
I Me
You You
He Him
She Her
It It
they them

Ví dụ:

 • You know me. = Anh biết tôi. (YOU là chủ ngữ, ME là tân ngữ) 
 • I dislike him = Tôi không thích anh ta.
 • I love her = Tôi yêu cô ấy
 • She gave me a gift. (Cô ấy đã đưa tôi một món quà)
 • Can you help him with his homework? (Bạn có thể giúp anh ấy làm bài tập về nhà không?)
 • We saw them at the party. (Chúng tôi đã thấy họ ở bữa tiệc)

V. Đại Từ Phản Thân

Đại từ phản thân là đại từ đặc biệt phải dùng khi chủ ngữ và bổ ngữ là một.

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ
I Myself
We Ourselves
You Yourself
You Yourself
He Himself
She Herself
It Itself
They Themselves

Ví dụ:

 • I'll do it myself. = Tôi sẽ tự mình làm
 • I cut myself when I shaved this morning. = Tôi tự làm trầy da mặt mình khi cạo râu sáng nay.
 • They enjoyed themselves at the beach=  Họ tận hưởng niềm vui ở bãi biển.

Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng và cách phân biệt giữa Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu, đại từ tân ngữ, tính từ sở hữu và Đại từ phản thân. Nếu bạn muốn hỗ trợ thêm (hoàn toàn miễn phí), hãy liên hệ với Grow Global Group!

———————————————

Grow Global Group

• Hội sở: Toà nhà Hải Vân - 129B Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966.84.83.82

• Cơ sở Lạc Long Quân: 12/175 Lạc Long Quân, Hà Nội

Hotline: 0836.032.711

• Cơ sở Đông Anh: 78 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội

Hotline: 0395.900.262

Shareing