15:37 30/04/2023
Khai Giảng Khóa Học Chữa Câm Điếc Tiếng Anh Ngày 9/5

Khai Giảng Khóa Học Chữa Câm Điếc Tiếng Anh Ngày 9/5

Khai giảng khóa học tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài, giúp luyện kỹ năng nghe, chữa câm điếc trong tiếng Anh, được trang bị 30 câu bí thuật chữa "câm điếc" trong tiếng Anh