11:40 30/08/2023
Hỏi Đáp Về Chi Phí Sinh Hoạt/ Việc Làm Thêm Tại Mỹ

Hỏi Đáp Về Chi Phí Sinh Hoạt/ Việc Làm Thêm Tại Mỹ

Bài viết này sẽ đưa ra thông tin về việc làm thêm trong và ngoài campus, thời gian làm thêm tối đa mỗi tuần, mức lương tối thiểu, chi phí sinh hoạt và các yêu cầu tài chính mà học sinh cần lưu ý.