14:23 25/08/2023
Tìm Hiểu Về Nghĩa Đen Và Nghĩa Bóng Trong Tiếng Anh

Tìm Hiểu Về Nghĩa Đen Và Nghĩa Bóng Trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, "nghĩa đen" (literal meaning) có nghĩa là “nghĩa đen, nghĩa thực, chính xác, ý nghĩa trực tiếp của một từ hay cụm từ hoặc lời nói”. Trong khi "nghĩa bóng" (figurative meaning) chỉ việc “hiểu nghĩa bóng của một từ hay một lời nói chứ không hiểu theo nghĩa thực của nó” hoặc biểu đạt bằng cách sử ...
16:39 24/08/2023
Thành Ngữ Tiếng Anh I Am Not A Money Tree Or A Cash Cow Nghĩa Là Gì?

Thành Ngữ Tiếng Anh I Am Not A Money Tree Or A Cash Cow Nghĩa Là Gì?

Cụm từ "I am not a money tree or a cash cow" là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng để diễn tả sự phản đối hoặc từ chối việc bị xem như một nguồn tài chính dễ dàng khai thác hoặc lợi dụng. Nó ám chỉ rằng người nói không phải là một nguồn lợi kinh tế dễ dàng từng ngày hay một con bò mỗi khi có nhu cầu.
12:06 09/08/2023
‘Love You To The Moon And Back’ Có Ý Nghĩa Gì?

‘Love You To The Moon And Back’ Có Ý Nghĩa Gì?

Cụm từ "Love you to the moon and back" là một diễn đạt thiên về tình yêu và tình cảm sâu sắc. Cụm từ này thường được sử dụng để diễn tả một tình yêu vô hạn, không đo lường được hoặc không thể đong đếm. Nó thể hiện sự mạnh mẽ và sự sâu sắc của tình yêu mà người nói muốn truyền đạt cho người nghe.